Etapa 3 - Zpracování metodické příručky MŽP 

Doba trvání:     1.6.2010 - 31.12.2010

 

Cíl etapy:  

V této etapě bude řešen cíl č.3. Ve spolupráci se zadavatelem vytvořit metodickou příručku MŽP pro sledování efektivnosti těchto výdajů, která by umožňovala hodnocení místních rozpočtů z pohledu jejich efektivnosti a usnadnila proces jejich optimalizace z aspektu udržitelného rozvoje.

 

Metody řešení: 

V prvním kroku bude specifikován obsah příručky MŽP a sestavena její prvotní struktura. Toto bude následně posouzeno a oponováno zadavatelem projektu a odbornými oponenty. V druhém kroku bude na základě zohlednění připomínek zadavatele a oponentů vypracován finální návrh metodické příručky.

 

Očekávané výsledky:

  • Zprávy (ke kontrolním dnům) o řešení etapy.
  • Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí.
  • Metodická příručka MŽP

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode