Metodika hodnocení výdajů obcí

Tato metodika je výstupem projektu SP/4I2/26/07 „Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí“, který je realizován Masarykovou univerzitou v letech 2008–2010 v rámci „Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí“ s počátkem řešení projektů v roce 2008 s finanční podporou ministerstva. Byla zpracována týmem řešitelů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Institutu biostatistiky a analýz MU. Odborným garantem řešení bylo Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Metodika je rozdělena do dvou částí – textové a aplikační.

Textová část obsahuje zásadní informace k metodice, vymezení základních používaných termínů, deskripci metodiky a doporučení pro artikulaci a použití jejích výsledků.

Aplikační část tvoří certifikovaný software ve formátu MS Excel, který slouží po zadání určitých – blíže specifikovaných údajů – pro praktické vyhodnocování efektivnosti výdajů do oblastí ochrany ŽP. Program byl otestován, neobsahuje tedy nesrozumitelné či nejednoznačné formulace.

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode