Etapa 1 - analýza výdajů na životní prostředí z místních rozpočtů  a jejich efektivnosti 

Doba trvání:    1.5.2008 - 31.5.2009

 

Cíl:   

V této etapě bude řešen cíl. č.1 Provést analýzu objemu a struktury výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů a zaměřit se na strukturu jejich příjemců, vyhodnotit jejich efektivnost a to diverzifikovaně, s přihlédnutím k velikostí obcí v rámci jednotlivých krajů ČR, a s důrazem na významná odvětví ekonomické činnosti (OKEČ) a z aspektu jejich dopadu na životní prostředí. Při sledování efektivnosti výdajů na ochranu životního prostředí z municipálních rozpočtů využít koncept účetnictví udržitelného rozvoje.

 

Metody řešení:  

Nejprve bude provedena analýza dat z ARIS a RARIS a ISVZ s využitím současných informačních a komunikačních technologií. S ohledem na stanovený cíl a problémové oblasti efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí budou v průběhu řešení projektu využívány zejména následující metody: metody a techniky sběru dat (primárních i sekundárních), studium a analýza dat a dokumentů, metody analýzy dat včetně jejich třídění a klasifikace, metody analýzy a syntézy, metody indukce a dedukce, metody kvalitativního výzkumu, kvantitativní metody hodnocení veřejných výdajů

 

Očekávané výsledky:

  • Zprávy (ke kontrolním dnům) o řešení etapy.
  • Autorizovaný software - Webový informační systém (portál) k projektu.
  • Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí.

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode