Publikované výstupy projektu

 V průběhu řešení projektu (2008 - 2010) jsou plánované následující výstupy:

 

Druhy a formy výstupu

počet

Článek v impaktovaném časopise

1

Článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise

2

Odborná kniha v českém jazyce

1

Kapitola v odborné knize

0

Článek ve sborníku (úplná struktura vědeckého článku)

6

Uplatněná metodika pro hodnocení efektivnosti veřejných výdajů místních rozpočtů

1

Autorizovaný software (webový portál, SW pro podporu implementace metodiky)

1

Výzkumné zprávy

  • Zpráva o řešení projektu v roce 2008 (k 10.12.2008)
  • Zpráva o řešení projektu v roce 2009 (k 10.12.2009)
  • Zpráva o řešení projektu v roce 2010 (k 10.12.2010)

3

Ostatní zprávy

  • Průběžná zpráva o řešení projektu v roce 2008 (k 30.9.2008)
  • Průběžná zpráva o řešení projektu v roce 2009 (k  31.5.2009)
  • Průběžná zpráva o řešení projektu v roce 2010 (k 31.5.2010)

3

   

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode