2009

 

V roce 2009 byly k řešení projektu publikovány následující knihy, články v časopisech a příspěvky na konferencích:

  • NESHYBOVÁ, J. Dílčí výsledky analýzy výdajů na ŽP místních rozpočtů krajů a okresů ČR. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7399-657-4. prispevek_Slapanice_Neshybová.pdf (441,1 kB)

 

  • SOUKOPOVÁ, J. Identifikace klíčových faktorů pro stanovení indikátorů pro měření efektivnosti environmentálních výdajů místních rozpočtů. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7399-657-4. Prispevek_Slapanice_Soukopova.pdf (122,5 kB)

 

 

  • SOUKOPOVÁ, J. Kvantitativní metody a jejich využití při hodnocení efektivnosti výdajů místních rozpočtů. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Praha : Linde nakladatelství s. r. o., 2009. 8 s. 1. vydání. ISBN 978-80-86131-82-5. Příspěvek_ENVI_Soukopova.pdf (141,3 kB)

 

  • SOUKOPOVÁ, J. Indikátory hodnocení efektivnosti výdajů místních rozpočtů do oblasti odpadového hospodářství in Finanční a ekologické aspekty krizových situací, Brno. Masarykova univerzita, 2009 str. 88-94 ISBN 978-80-210-4997-0  Příspěvek_Krize-Šlapanice_Soukopova.pdf (128,1 kB) 

 

  • NESHYBOVÁ, J. MA 21 v Cenách MV za kvalitu a inovaci za roky 2005 – 2008. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Praha : Linde nakladatelství s. r. o., 2009. 8.s. 1. Vydání. ISBN 978-80-86131-82-5

 

  • Soukopová a kol. Analýza výdajů místních rozpočtů územně samosprávných celků na ochranu životního prostředí, Brno: nakladatelství Littera, 2009 Kniha2009.pdf (4,9 MB)

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode