2010

 

V roce 2010 byly k řešení projektu publikovány následující knihy, články v časopisech a příspěvky na konferencích:

  • Neshybová, J. Hodnocení efektivnosti výdajů do oblasti ochrany krajiny a biodiverzity. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno : Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0, s. 222-231. 21.1.2010, Šlapanice. prispevek_Slapanice_2010-Neshybova.pdf (441,1 kB)

 

  • Soukopová, J., Bakoš, E. Analýza efektivnosti výdajů obcí na životní prostředí - případová studie pro odpadové hospodářství, Studia Oecologica 1/2010, Ročník IV, Ústí nad Labem, 2010, ISSN 1802-212X  Studia_Oecologica_SoukopovaBakos.pdf (241,9 kB)

 

 

  • Soukopová, J., Bakoš, E.  Assessing the efficiency of municipal expenditures regarding environmental protection,  WIT Transactions on the Ecology and the Environment,  Environmental Economics 2010, 2010, ISSN: 1743-3541  Paper_Cyprus.pdf (99,2 kB)

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode