2008

V roce 2008 byly k řešení projektu publikovány následující příspěvky na konferencích:

  • SOUKOPOVÁ, J.  Analýza veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů. In Návrhy na implementaci specifických metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze toto území vymezit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. od s. 23-26, 4 s. ISBN 978-80-210-4528-6.

 

 

 

  • SOUKOPOVÁ, J. Výdaje na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů a indikátory pro měření jejich efektivnost in Sborík z mezdzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008 Příspěvek_Bratislava.doc (242,5 kB)

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode