Software pro hodnocení

Software je aplikační částí Metodiky hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP vyvinuté jako nástroj pro hodnocení efektivnosti běžných výdajů, které mají obce na ochranu životního prostředí.

Software pro Metodiku hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP: Software pro Metodiku-R_SP_4i1_54_08.xls (643,5 kB)

Software určen jako nástroj hodnocení efektivnosti běžných environmentálních výdajů a je volně přístupný všem místním úřadům, jejichž představitelé  mají zájem zjistit, zda jimi vynakládané prostředky do oblasti ochrany ŽP jsou alokovány co nejvhodněji vzhledem ke stanoveným cílům, požadavkům, potřebám a specifikům a také vzhledem k možnostem, které se nabízí; tj. zda dochází ke správným rozhodnutím na místní úrovni.

Využití software jiným subjektem je možné bez nabytí licence.

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek.

Manuál pro využití software je obsažen v textové části Metodiky hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode