Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP

Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP Metodika_SP_4i1_54_08.pdf (318 kB)

Metodika je určena všem místním úřadům, jejichž představitelé mají:

  • zájem zjistit, zda jimi vynakládané prostředky do oblasti ochrany ŽP jsou alokovány co nejvhodněji vzhledem ke stanoveným cílům, požadavkům, potřebám a specifikům a také vzhledem k možnostem, které se nabízí; tj. zda dochází ke správným rozhodnutím na místní úrovni;
  • chtějí srozumitelně informovat veřejnost o svých aktivitách, podat jim dostatečné a přitom jasné informace, udržet tak zpětnou vazbu a zájem veřejnosti o činnost úřadu obce/města.

Pro uživatele má Metodika následující výhody:

  • podává jednoduchý, stručný a jasný návod na hodnocení prostředků alokovaných do oblasti ochrany životního prostředí;
  • hodnocení obsahuje hodnocení efektivnosti výdajů z pohledu trvale udržitelného rozvoje (tj. výdaje jsou hodnoceny ze tří hledisek – environmentálního, sociálního a ekonomického);
  • podává základ pro plánování, rozhodování, jednání, kontrolu a případně též argumenty pro obhajobu prováděných činností a s nimi spojené finanční prostředky;
  • sledování efektivity v reálném čase – jsou-li data k dispozici, je možné v reálném čase sledovat okamžité využití a účinky a účelnost vynaložených prostředků;
  • optimalizace finančních prostředků vzhledem k cílům a potřebám, tím pádem lze hovořit o zvýšení efektivity vynakládaných prostředků;
  • snížení pravděpodobnosti chybné či neefektivní alokace prostředků (tj. do oblastí, které není nutné/žádoucí/efektivní/účelné/hospodárné podporovat).

 


Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode