Jihomoravský kraj 

  • Graf č. 1 -   Celkové municipální výdaje do oblasti ochrany ŽP okresů Jihomoravského kraje (v mil. Kč) 11.png (13,3 kB)

  • Graf č. 2 -   Celkové municipální výdaje na ochranu ŽP jednotlivých okresů Jihomoravského kraje na jednu obec příslušného okresu (v tis. Kč/1 municipalita)  12.png (28,9 kB)

 

  • Graf č. 3 - Celkové municipální výdaje na ochranu ŽP okresů Jihomoravského kraje na 1 obyvatele příslušného okresu (v tis. Kč/1 obyvatel okresu) 13.png (29,5 kB)

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode